Linepraatsjes

Pedicure Tineke bij Freonen op freed

25 sep. 2016 - In de reeks Freonen op Freed, elke laatste vrijdag van de maand een gastondernemer bij Kaphûs, komt 30 september (13.00-18.00) Pedicure Tineke Koopmans uit Reduzum.
Ze gaat voor de belangstellenden een blauwdruk van de voeten maken. Met zo’n blauwdruk kun je drukpunten aflezen die eventueel aandacht nodig hebben. Ook kunt u voor €7,50 een nagelbehandeling met massage ervaren.

Jeugdwurk yn Friens

24 sep. 2016 - Al sûnt jierren is der foar de bern fan de basisskoalle it Jeugdwurk. Bern fan 4 oant en mei 12 jier binne wolkom.
De earste kear fan dit seizoen hawwe de bern fan âld bestek en kraaltsjes in wyngong makke. En as der timmert wurd giet it ek wolris mis. Mar it risseltaat kinne jim no by de bern thús bewûnderje.

Licht op maat...

23 sep. 2016 - In het kader van het project ‘Het donker belicht’ worden in de gemeente Leeuwarden diverse lichtmasten uitgeschakeld.
Vanaf september worden in Reduzum (38) en Ideard-Hoflan-Eagum (6) lantarenpalen uitgeschakeld. Door minder straatverlichting wordt er niet alleen bespaart op energie- en onderhoudskosten, maar is ook milieuvriendelijker en duurzamer.
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.leeuwarden.nl/verlichting

Dubbelkampioenschappen tennis

22 sep. 2016 - Na twee hele mooie en vooral spannende wedstrijden was vorig weekend de finale van de dubbelkampioenschappen 2016.
De winnaars zijn bij de dames:
1e Zus Tiesema & Agatha Vermeulen
2e Els Koopmans & Marije de Groot
Bij de heren;
1e Klaas de Boer & Joop Andringa
2e Ron Hekman & Gregory Hekman

Hylke Speerstra in Idaard

21 sep. 2016 - Zondag 25 september komt Hylke Speerstra in Idaard vertellen over zijn succesvolle boeken “Het wrede paradijs” en “Op klompen door de dessa”.
Hij vertelt daarin levensverhalen uit belangrijke perioden van de recente (Friese) geschiedenis.
Zijn indrukwekkende verhalen worden en aangevuld en afgewisseld met liederen van de bekende Friese troubadour Adri de Boer.

Huodsjes parade TDS

20 sep. 2016 - Hjoed "Prinsjesdag " en dus huodsje-parade op De Trije doarpenskoalle. Wat hat it moaiste huodsje nifele?
Juf Anette en master Mark ha de winnaars der úthelle...
No mar hoopje dat it ûnderwiis yn de Miljoenennota as 'winnaar' út de bus komt.
Ma. 26 september

Di. 27 september

Wo. 28 september

Uitgelicht