Plaatselijk Belang

Correspondentieadres:
Van Sytzamawei 12
9009 XD Friens

plaatselijkbelangfriens@live.nl

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Hylke Riemersma
Secretaresse: Hester Kamstra – Brouwer
Penningmeester: Age Tjalma
Lid: Sietie Boersma – Talsma
Lid: Johan Bergsma

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Frienzer Merke 2022

Rabo ClubSupport Friens