In skouderklopke foar Daam en Griet de Boer

Daam en Griet de Boer. Twa minsken mei in hert fan goud. Foar ferskate aktiviteiten kin der faak in berop op harren dien wurde. Dit fertsjinnet in skouderklopke.