Speur wille op it Houtstek

Gjin sportwedstriid ôrûne sneon mar ta beslút fan de hjerstfekânsje dochs wat bernefertier yn It Houtstek.  Finn en Svenja, organisearden in speurtocht mei opdrachten foar de jongste bern fan de strjitte.
Mei foar elts in protte wille, wie it in great súkses!